Členství a členské organizace

Členy NRZP ČR (dále jen členskými organizacemi) se mohou stát spolky osob se zdravotním postižením. Za takový spolek osob se zdravotním postižením se považuje takový spolek, ve kterém tvoří osoby se zdravotním postižením či jejich zákonní zástupci nadpoloviční většinu individuálních členů. Přidruženým členem se můžou stát obecně prospěšné společnosti.

Členský příspěvek činí 500,- Kč na rok. Členský příspěvek neplatí přidružený člen.

Přihláška za člena NRZP ČR

Stáhnout

Evidenční list

Stáhnout

Přihláška za přidruženého člena NRZP ČR na krajské úrovni

Stáhnout

Přihláška za přidruženého člena NRZP ČR na celostátní úrovni

Stáhnout

Členské organizace

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit