Cena Mosty

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY.

Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Aktuální ročník

Vážení hosté cen MOSTY,

s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané 10. 3. 2020, které zakazuje pořádání veřejných akcí s počtem nad 100 osob, jsme nuceni 17. ročník udílení cen MOSTY ve Zlíně přeložit na nový termín 15. 9. 2020. Vše ostatní včetně pozvánek zůstává v platnosti. Budeme moc rádi pokud se s Vámi ve Zlíně v září shledáme.


NRZP ČR vyhlašuje 17. ročník slavnostního udílení cen MOSTY!

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2019 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

 • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
 • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
 • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Zvláštní cena

Ze čtyř desítek podaných návrhů na udělení cen MOSTY vybrala 17. ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty těchto kategorií. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

Nominace letos získali:

I. kategorie – instituce veřejné správy

 • Galerie výtvarného umění v Ostravě za dlouhodobou práci s osobami se zdravotním postižením a za podporu myšlenky společné integrace těchto osob.
 • Kraj Vysočina za podporu osob s poruchou autistického spektra a rodin, které pečují o děti s touto poruchou.
 • Město Prachatice za práci pro osoby se zdravotním postižením a podporu služeb zajišťujících integraci těchto osob do života města.
 • Správa železnic, s. o. za zpřístupňování železniční dopravy cestujícím se zdravotním postižením.
 • Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Kolín za vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

II. kategorie – nestátní subjekt

 • Jelimán, z. s. za pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám v projektu „Sad nadějí“.
 • Kozodoj, z. s., ekocentrum pro Karlovarský kraj za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
 • Mistrovství světa v para hokeji OSTRAVA 2019 za profesionální přístup k podpoře a motivaci osob se zdravotním postižením s využitím sportu.
 • Oáza Hodonín středisko speciálních služeb, z. s. za 26 let práce ve prospěch osob se zdravotním postižením a za dvacet ročníků Festivalu tolerance a Slováckého humanitárního plesu.
 • Za sklem o. s. za podporu osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • Dagmar Filgasová za dlouholetou práci ve prospěch osob se zrakovým postižením.
 • Václav Letocha za založení Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v České republice.
 • Milan Linhart za 40 let práce ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Jan Uherka za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Jiří Žemlička za dlouholetou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

IV. kategorie – zvláštní cena

 • Pavel Csonka za vedení poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Divadelní soubor „POKUS TÓNY“ denního stacionáře organizace Santé Havířov za divadelní činnost klientů a zaměstnanců denního stacionáře.
 • Martin Novák za rozvoj České unie neslyšících a simultánního přepisu mluvené řeči v České republice.
 • Petr Odvářka za jeho energii a inspiraci ostatním lidem se zdravotním postižením a za vytvoření českého rekordu – Nejdelší rybářský maraton uskutečněný nevidomou osobou.
 • Pavlína Zarubová za profesionální práci ve prospěch osob se sluchovým postižením.

Letošní vítězové budou vyhlášeni 15. září od 15.00 hodin
Kongresovém centru Zlín
.

Patronkou ceremoniálu je Livia Klausová. Záštitu nad 17. ročníkem převzali hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek a primátor statutárního města Zlína Jiří Korec. Zlínský kraj a město Zlín jsou hlavními finančními partnery 17. ročníku.

Moderátorem slavnostního odpoledne bude Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupí HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica a zpěvák Bohuš Matuš.

17. ročník udílení cen MOSTY se koná za podpory Úřadu vlády ČR, Nadace ČEZ, programu Handycars, Metropolitní univerzity Praha a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín.

Přijměte pozvání na akci. Vstup je zdarma, svoji účast však musíte písemně potvrdit do 8. 9. 2020 na e-mailové adrese m.dvorak@nrzp.cz.

Stáhnout nominační arch a soutěžní řád

Elektronické odeslání nominace na cenu MOSTY

Stáhnout nominační arch a soutěžní řád
Vyberte prosím jiný soubor
Povolené typy souborů jpg, png, gif, pdf, doc, xsl, zip
Maximální povolená velikost souboru je 10 MB

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit