Cena Mosty

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY.

Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Aktuální ročník

 

NRZP ČR vyhlašuje 21. ročník slavnostního udílení cen MOSTY!

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2023 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v lednu 2023 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2024 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2023 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který najdete v odkaze pod textem a současně je s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se zasílají poštou na adresu NRZP ČR nebo elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2023.

Písemné návrhy na předepsaném formuláři odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Ještě připomínáme, že uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2023. Předávání cen MOSTY za rok 2023 se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 v Horáckém divadle v Jihlavě od 15 hodin.

Stáhnout nominační arch a soutěžní řád

Elektronické odeslání nominace na cenu MOSTY

Stáhnout nominační arch a soutěžní řád
Vyberte prosím jiný soubor
Povolené typy souborů jpg, png, gif, pdf, doc, xsl, zip
Maximální povolená velikost souboru je 10 MB

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit