Českomoravská unie neslyšících z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: ČMUN

Sídlo organizace: Dlouhá 37, 110 00 Praha 1
Telefon: 777 002 365 (pouze sms)
Počet členů k 6.1.2018: 785
Představitel organizace: Ing. Martin Novák

e-mail: deafunie@cmun.cz

web: www.cmun.cz

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

Členství a spolupráce s řadou zahraničních organizací jako je Evropská federace nedoslýchavých, Mezinárodní federace nedoslýchavých, Mezinárodní federace mladých nedoslýchavých, Světová federace neslyšících a další

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neslyšící

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, klubová činnost, volnočasové aktivity a jiné služby.

Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit