Sdružení pro komplexní péči při DMO

28. 1. 2019

Zkratka: SDMO
Sídlo organizace: Klimentská 9, 110 00, Praha 1
Telefon: 222 310 803, 602 727 472, 720 994 008
E-mail: sdmo@dmoinfo.cz
Web: www.dmoinfo.cz
Počet členů k 31.1.2009: 52
Představitel organizace: PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D.

Působnost organizace v rámci České republiky:

celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

dětská mozková obrna (DMO) – tělesně postižení na neurologickém podkladě, kombinované vady zahrnující DMO

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

sociálně aktivizační služby pro osoby s DMO od 7 let výše, fyzioterapie, psychoterapie, volnočasovéaktivity pro mládež a dospělé

Věková struktura členů organizace (převažující):

bez omezení věkem

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit