Unie neslyšících Brno, o.s.

29. 1. 2019

Zkratka: UNB
Sídlo organizace: Božetěchova 1, 612 00 Brno
Telefon: 541245321, fax: 541238685
E-mail: unb@cmjn.cz
Web: www.cmjn.cz
Počet členů k 1.1.2003: 87
Představitel organizace: Svatopluk Žamboch – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, krajská, regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, spolková činnost, kulturní a sportovní aktivity, rekreace, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit