AUTISTIK

1. 6. 2018

Zkratka: AUTISTIK
Sídlo organizace: Kyselova 1189/24, 182 00 Praha 8
Telefon: 605 400 865
E-mail: autistik@volny.cz

web: www.autistik.eu 
Počet členů k 1.9.2020: 53
Představitel organizace: Ing. Miroslava Jelínková, CSc – statutární zástupce

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace má kontakty s mnoha zahraničními organizacemi, které se věnují občanům s autismem. Jsme členy AUTISM – EUROPE a WAO (World Autistic Organisation.)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

poruchy autistického spektra

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj občanů s autismem. Napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto postižených. Vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti. Navázání kontaktů a začlenění společnosti do mezinárodního rámce.Ochrana práv občanů s autismem a jejich rodin.  Konzultace dle dohody. Pravidelné výstavy výtvarných prací dětí s autismem. Přednášky předních světových odborníků (Schopler, Lansing, Shattock, Berney, Fuentes, Peeters). Praktický výcvik v TEACCH programu prováděný odborníky z Opleidingscentrum Autisme (Belgie) a ze školy Aarhust (Dánsko) a z Centra pro komunikaci z Gentu (Belgie). Praktický výcvik v konkrétní komunikaci prováděný odborníky z Gentu (Belgie)
Věková struktura členů organizace (převažující):

všechny věkové kategorie

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit