Nedoslýchaví – Neslyšící, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: Nedo-Nesly, o.s.
Sídlo organizace: Litoměřická 136/35, 405 02 Děčín III – St. Město
Telefon: 724 289 212
E-mail: vladimir.tucek@tiscali.cz
Počet členů k

19.4.2020: 4

Představitel organizace: Vladimír Tuček

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Základní poradenství týkající se nabídky kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené a rodinné příslušníky, půjčovna kompenzačních pomůcek s případným zapojením v domácnosti sluchově postiženého, servis sluchadel, drobné opravy, prodej baterií a akumulátorů do sluchadel.

Věková struktura členů organizace (převažující):

všechny věkové kategorie

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit