Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených Daneta

28. 1. 2019

Sídlo organizace: Nerudova 1180, 50002 Hradec Králové
Telefon: 725112946, 495535954
E-mail: info@daneta.cz , s.sdruzeni@seznam.cz
Web: http://www.daneta.cz/spolek
Počet členů k 1.1.2021: 130
Představitel organizace: Mgr. Věra Kosinová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

mentální postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, poradenství, kulturní aktivity, sportovní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit