Spolek zdravotně postižených Bučovice a okolí

28. 1. 2019

Zkratka: OZP Bučovice
Sídlo organizace: Sovětská 912, 685 01 Bučovice
Telefon: 775 185 993
Počet členů k 1.1.2003: 320
Představitel organizace: Marta Nováková – předsedkyně

e-mail: novakm48@seznam.cz

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění a poranění páteře, míchy, zrakovým postižením, sluchovým postižením, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, poradenství, spolková činnost, kulturní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit