Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

29. 1. 2019

Zkratka: STP v ČR z. s.
Sídlo organizace: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
Telefon: 725 822 050
E-mail: karla.zborilova@svaztp.cz
Web: www.svaztp.cz
Počet členů k 31.12.2020: 35 100
Představitel organizace: Karla Zbořilová – předsedkyně, Ing. Vlastimil Birčák – místopředseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, ve všech krajích ČR

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

tělesné postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

sociální služby (zejm. odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační činnosti), půjčovny kompenzačních pomůcek, rekondiční a rehabilitační pobyty, cvičení a plavání, sportovní aktivity pro OZP, volnočasové aktivity, spolková činnost, pomoc při hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, školicí a vzdělávací akce, kulturní akce, prodej Euroklíčů, aj.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit