Unie ROSKA– česká MS společnost, z.s.

29. 1. 2019

Sídlo organizace: Křižíkova 167/50, 186 00 Praha 8
E-mail: roska@roska.eu
Web: www.roska.eu
Představitel organizace: Ing. Jiřina Landová

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, zrakové postižení, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty,vzdělávání, osvěta, poradenství,stacionáře, spolková činnost, kulturní aktivity, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit