• Úvodní stránka
  • Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: ICRPSP
Sídlo organizace: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5
Telefon: 235 517 313, 774 045 230
E-mail: info@infocentrum-sluch.cz

web: www.infocentrum-sluch.cz
Počet členů k 31.12. 2019: 122
Představitel organizace: Mgr. Jana Fenclová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

člen FEPEDA

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Organizace pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí a dětí s kombinovaným postižením. Informační a osvětová činnost.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit