Občanské sdružení ŠANCE

29. 10. 2018

Zkratka: OS Šance
Sídlo organizace: Osvoboditelů 97, 41002 Lovosice
Telefon: 416532736
E-mail: sancelovosice@seznam.cz
Počet členů k 1.1.2003: 30
Představitel organizace: Božena Plicková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

krajská

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, onemocnění a poranění páteře, míchy, diabetes melitus, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství

Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit