Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, z.s.

29. 1. 2019

Zkratka: SKV NEZLOMENI
Sídlo organizace: Bělehradská 513, 530 02 Pardubice
Telefon: 733 578 939, 736 504 300,    608 184 917
E-mail: skvpardubice@nezlomeni.cz
Počet členů k 13.5.2014: 13
Představitel organizace: Spomenka Habětínková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská

Zahraniční aktivity organizace:

Srbské hry, Kanjiža OPEN, mezinárodní soustředění Buňkov

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Sk. 3 – 4

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Zajištění půjčení zdravotních pomůcek a možnost poradenská

Věková struktura členů organizace (převažující):

12 – 62 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit