Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, z.s.

29. 1. 2019

Zkratka: SKV NEZLOMENI
Sídlo organizace: Bělehradská 513, 530 02 Pardubice
Telefon: 733 578 939
E-mail: skvpardubice@nezlomeni.cz
Počet členů k 13.5.2014: 13
Představitel organizace: Spomenka Habětínková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit