Legislativa

Jednou z nejdůležitějších činností Národní rady osob se zdravotním postižením je obhajoba zájmů osob s celým spektrem různých zdravotních postižení. Při její realizaci je vždy kladen důraz na zájmy všech druhů postižení. V praxi tedy Národní rada vždy při obhajobě dbá na to, aby prosazení zájmů některé ze skupin postižených nebylo vykoupeno poškozením zájmů jiné skupiny. Svou aktivitu zaměřuje směrem ke zlepšení životních podmínek všech skupin zdravotně postižených osob. V praxi jejich postavení rozhodujícím způsobem ovlivňují právní předpisy a to nejen zákony, ale i podzákonné normy. Jejich ovlivňování ve prospěch osob se zdravotním postižením dlouhodobě zajišťuje Legislativní odbor, který je doslova srdcem činnosti Národní rady. Jeho aktivity v jednotlivých letech dokumentuje seznam předpisů, ke kterým tento odbor podal zásadní připomínky. Kromě toho Legislativní odbor průběžně sám, ze své vlastní iniciativy, iniciuje pozměňovací návrhy nevyhovujících předpisů, které zpracovává a odborně připravuje pro poslance Parlamentu ČR.

Přehled návrhů legislativních norem, k nimž NRZP ČR uplatnila připomínky.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit