Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně  mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion.

Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Velmi dobře si uvědomujeme důležitost zachování dobrého jména a zejména obrovské odpovědnosti, vůči lidem které zastupujeme, zaměstnáváme a kteří nás podporují. Proto jsme připravili několik odpovědí na otázky, které mohou být důležité pro Vaše rozhodnutí, zda podpořit právě nás.

Kde bere NRZP ČR zdroje pro svou činnost a proč potřebujeme Vaši pomoc?

Nejvýznamnějším zdrojem našich příjmů jsou zatím poskytnuté státní dotace. Tyto se však poskytují za podmínky spolufinancování nákladů z jiných zdrojů. Pokud tedy získáme například 70 tisíc Kč, musíme k tomu získat od sponzorů 30 tisíc Kč. Přitom platí státem stanovená zásada, že pokud neseženeme v příkladu uvedených 30 tisíc Kč, nemůžeme čerpat poskytnutých 70 tisíc Kč. Bez získání potřebné spoluúčasti tedy vůbec nelze zajistit činnost organizace.

K čemu jsou zdroje využívány?

NRZP ČR zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.

Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti.

Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením. Jedná se o tyto organizace: European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International.

NRZP ČR byla založena v roce 2000 a v současné době má 96 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců.

Mezi naše priority dále patří:

  • koordinace postupu organizací osob se zdravotním postižením ve věcech společného zájmu,
  • informování veřejnosti o tématice zdravotního postižení,
  • monitorování případů diskriminace osob se zdravotním postižením,
  • realizování projektů zlepšujících život se zdravotním postižením,
  • plánování v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na krajské a regionální úrovni,
  • provoz celostátní sítě poraden odborného sociálního poradenství,
  • vydávání publikací, časopisů a informačních materiálů.

Jak můžete pomoci Vy?

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

NRZP ČR můžete podpořit jednorázovým finančním příspěvkem a nebo nás podporovat kontinuálně trvalým příkazem.

Sbírkový účet  NRZP ČR: 248896031/0300.

Pro snadnější převedení Vašeho příspěvku můžete využít QR kód:

QR kód na 50,- Kč QR kód na 100,- Kč QR kód na 200,- Kč QR kód na 500,- Kč QR kód na 1000,- Kč

 

A nebo pomocí aplikace Sejf, kterou si zdarma a snadno stáhnete prostřednictvím AppStore nebo Google Play, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet NRZP ČR.

 

 

 

 

Národní radu osob se zdravotním postižením ČR můžete podpořit prostřednictvím projektu GIVT pouhým nákupem na internetu a nebude Vás to stát ani korunu navíc!

 

Již se nám díky Vám podařilo vybrat:
V měsíci dubnu došlo na sbírkový účet:   8 797 ,- Kč
Celková částka na sbírkovém účtu je:    359 344,- Kč

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit