Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

19. 10. 2018

Zkratka: ČSAP
Sídlo organizace: Malého 282/3, 18600 Praha 8 – Karlín
Telefon: 224814284
E-mail: aids-pomoc@iol.cz
Web: http://aids-pomoc.cz
Počet členů k 14.3.2005: 40
Představitel organizace: Ing. Robert Hejzák – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

HIV pozitivní a osoby nemocné AIDS

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity, asistenční služba – tlumočnická, azylové domy, právní poradenství
Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit