Centrum Kosatec, z.s.

19. 10. 2018

Sídlo organizace: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 052 052, 777 005 525, 777 006 525
E-mail: jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz, info@centrumkosatec.cz
Web: www.centrumkosatec.cz

Počet členů k 1.1.2021: 35
Představitel organizace:Jaromír Krpálek – předseda, Mgr. Pavlína Potůčková – ředitelka, místopředsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Pardubický kraj (celostátně Abilympiáda)

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, zajišťování organizace na světových abilympiádách

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

poranění páteře, míchy, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, osobní asistence, příprava k práci v rámci pracovní rehabilitace, konzultační a poradenská střediska bezbariérovosti, pořádání zážitkového semináře, AbiFestu pořádání abilympiád, vydávání Abilmypijského zpravodaje
Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit