TRIANON, zapsaný spolek

29. 10. 2018

Zkratka: TRIANON, z.s.
Sídlo organizace: Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín
Telefon: +420 558 711 033
E-mail:  vis@ostrianon.cz

web.: www.ostrianon.cz
Počet členů k 1.1.2021:  54
Představitel organizace: Viliam Šuňal – jednatel – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

Projektová skupina OZP,  monitoring a konzultace  přístupnosti prostředí,  chráněné dílny, Digitalizace – skartace, spolupráce studentů a seniorů  ve vlastním pilotním programu Bez bariér bez hranic®.

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace veřejných aktivit k inkluzi OZP, spolupráce v rámci projektového partnerství.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Tělesné postižení.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Poradenství,  vzdělávání, přístupnost bydlení, sociální turistika, pracovní inkluze, aplikace udržitelného rozvoje, obnovitelných energií.

Věková struktura členů organizace (převažující):

V průměru 47 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit