Cestovní klub KID – klub invalidních dobrodruhů z.s.

29. 10. 2018

Sídlo organizace: Brněnská 48, 323 00, Plzeň

e-mail: olda.ckkid@seznam.cz,

web: www.ckkid.cz
Představitel organizace: Jaroslav Chlouba – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit