Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova

29. 10. 2018

Zkratka: Klub BBD Vondroušova
Sídlo organizace: Vondroušova 1194, 163 00 Praha 6 – Řepy
Telefon: 223 007 010
E-mail: klub.bbd@seznam.cz
Počet členů k 1.1.2003: 55
Představitel organizace: Marie Divišová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Působnost v rámci Prahy

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace neudržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

tělesné postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Osobní asistence

Věková struktura členů organizace (převažující):

nad 40 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit