• Úvodní stránka
  • Ústecký Arcus, z.s. spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

Ústecký Arcus, z.s. spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

29. 1. 2019

Zkratka: Ústecký Arcus, z. s.
Sídlo organizace: Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí n. Labem
Telefon: 602 383 086,  606 187 150
Počet členů k 1.1.2009: 156
Představitel organizace: Eva Živnůstková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Rakovina prsu a další onkologické diagnózy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Rekondiční a aktivizační pobyty, další podpůrné a volnočasové aktivity (plavání, cvičení, výlety, kultura)

Věková struktura členů organizace (převažující):

60 let a více

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit