• Úvodní stránka
  • Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin a přátel

Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin a přátel

29. 1. 2019

Zkratka: Ústecký ARCUS – SOP
Sídlo organizace: Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí n. Labem
Telefon: 475211513, fax: 475207794
Počet členů k 1.1.2009: 156
Představitel organizace: Eva Živnůstková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění krve a krvetvorných orgánů, jiná specifická onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, poradenství, rekreace, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit