Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

28. 1. 2019

Zkratka: SPHCH
Sídlo organizace: Česká Čermná 41, 549 21
Telefon: 723 349 327
E-mail: info@huntington.cz
Web: www.huntington.cz
Počet členů k 31.12.2006: 510
Představitel organizace: Pharm.Dr. Zdeňka Vondráčková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, krajská

Zahraniční aktivity organizace:

IHA (Internacional Huntington Association), EHA (European huntington Association), EURORDIS (Evropská organizace pro řídká onemocnění), EHDNET (Evropská síť pro výzkum HCH)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

mentální a pohybové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, zaměstnávání, obhajoba práv a zájmů, půjčovna zdravotnických pomůcek ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, edukace zdravotnických a sociálních pracovníků

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit