proPAS o.s.

29. 10. 2018

Zkratka: proPAS

Sídlo organizace: Renoiova 622/5, 152 00 Praha 5
Telefon: 734 335 800
E-mail:  dvacetjedna21@email.cz, web: www.propas.cz

statutární zástupce organizace: Mgr. Petra Valentová

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit