APROPO z.s.

19. 10. 2018

Zkratka: APROPO
Sídlo organizace: Chrpová 536/2a, 736 01 Havířov
Telefon: 608 975 772
E-mail: infoapropo@centrum.cz, info@apropovozickari.com
www: www.apropovozickari.com
Počet členů k 10.3.2005: 125
Představitel organizace: Jiří Gargulák – Statutární zástupce

Působnost organizace v rámci České republiky:

krajská, celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

lidé s tělesným zdravotním postižením

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání a osvěta, poradenství, sportovní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit