• Úvodní stránka
  • Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR z.s.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: NIPI ČR, z.s. 
Sídlo organizace: Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava
Telefon: 737 768 950
e-mail: petr.behunek@nipi.cz
Počet členů k 1.1.2010: 1672
Představitelé organizace: Ing. Mgr. Petr Běhunek, Ing. Jan Cidlík – členové prezidia NIPI ČR, o.s.

Působnost organizace v rámci České republiky:

republiková, krajská, místní

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižení pohybového aparátu, popřípadě smyslová

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

přístup k informacím o problematice bezbariérového užívání staveb, prosazování a obhajoba oprávněných zájmů na zajištění bezbariérového prostředí. činnost poskytovatelů sociálních služeb, činnost chráněných dílen, vzdělávací činnost

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit