Svaz diabetiků České republiky, z.s.

29. 1. 2019

Zkratka: SD ČR, z.s.
Sídlo organizace: Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8
Telefon: +420 725 009 785 – sekretariát
E-mail: diabetesczsvaz@seznam.cz
Web: www.diabetes.cz
Počet členů k 1.8.2006: 12
Představitel organizace: Olga Slachová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

diabetes mellitus

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost,

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit