Jdeme autistům naproti – Olomouc o.s.

29. 10. 2018

Zkratka: Jdeme autistům naproti – Olomouc o.s.

Sídlo organizace: Rumunská 789/11, Olomouc 779 00
Telefon: +420 608 366 835

web: www.jan-olomouc.cz
E-mail: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Poruchy autistického spektra

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit