Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s.

19. 5. 2022

Zkratka: SZdP Náchod, z.s.
Sídlo organizace: Rybářská 1819, 547 01 Náchod

Telefon: 724 908 861
E-mail: i.klikarova@centrum.cz

web: www.szdp-nachod.cz

Představitel organizace: Ivana Klikarová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská, regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit