• Úvodní stránka
  • Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

28. 1. 2019

Zkratka: Spol D a T
Sídlo organizace: Ohradní 1368, 14000 Praha 4
Telefon: 261215616, fax: 261215616
E-mail: prezidium@spoldat.cz
Počet členů k 1.1.2003: 2000
Představitel organizace: Lubomír Jelínek – prezident

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění ledvin

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, poradenství, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit