Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

28. 1. 2019

Zkratka: SKV Ostrava
Sídlo organizace: Varenská 3098/40a, 702 00 Ostrava
Telefon: +420 777 345 701
E-mail: jedlicka.skv@seznam.cz
Počet členů k 9.9.2008: 28
Představitel organizace: Zdeněk Jedlička

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, onemocnění a poranění páteře, míchy, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, kulturní aktivity, sportovní aktivity, činnost organizace je zajišťována prací dobrovolníků

Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit