Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

29. 1. 2019

Zkratka: SKV Praha

Sídlo organizace: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10

telefon: +420 777 256 053

E-mail: krunclova@skvpraha.orgg

web.: www.skvpraha.org

Počet členů k 3. 2. 2021: 139

Představitel organizace: Bc. Michaela Krunclová – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

ano

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Převážně poranění míchy, dětská mozková obrna, amputace

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Pořádání sportovních a volnočasových akcí, osvětová činnost

Věková struktura členů organizace (převažující):

18 – 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit