Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

29. 1. 2019

Zkratka: SKV Praha

Sídlo organizace: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10

telefon: +420 777 669 700

E-mail:  hulka@skvpraha.org

web.: www.skvpraha.org

Počet členů k 17.3.2017: 131

Představitel organizace: Mgr. Bohuslav Hůlka – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

Praha

Zahraniční aktivity organizace:

ano

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Pořádání sportovních a volnočasových akcí, osvětová činnost

Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit