Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: o.s. D.R.A.K. z.s.
Sídlo organizace: Oblačná 450, 460 05 Liberec 5
Telefon: 485 102 668
E-mail: korinek@sdruzenidrak.org 

web: www.sdruzenidrak.cz
Počet členů

k 1.1.2019:    7

Představitel organizace: Ladislav Kořínek – ředitel

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

Od roku 2009 zahraniční spolupráce s obdobnými organizacemi v Německu, Rakousku, Řecku, Itálii, Slovensku, Polsku a ve Švédsku.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Tělesná, kombinovaná, interní

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Poskytování registrovaných sociálních služeb od roku 2007:

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

SAS pro rodiny s dětmi

Odborné sociální poradenství

Terénní programy

Provozování chráněných dílen od roku 2005  pro 30 osob se zdravotním postižením v Liberci a Tanvaldu

Dobrovolnictví

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit