D.R.A.K. občanské sdružení

29. 10. 2018

Zkratka: D.R.A.K. o.s.
Sídlo organizace: Oblačná 450, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 102 668
E-mail: korinek@sdruzenidrak.org 
Počet členů k 1.4.2005: 35
Představitel organizace: Ladislav Kořínek – ředitel

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění krve a krvetvorných orgánů, mentální postižení, zrakové postižení (nevidomí a slabozrací), onkologická onemocnění (nádorová onemocnění)

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, zaměstnávání, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, sportovní aktivity, rekreace, asistenční služba, organizace má profesionální (placené pracovníky, kteří zajišťují služby a aktivity organizace)

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit