Kolpingova rodina Smečno o.s.

29. 10. 2018

Zkratka: KRS
Sídlo organizace: U Zámku 5, Smečno
Telefon: 777 558 778
E-mail: ludmila.janzurova@dumrodin.cz
Počet členů k 4.10.2008: 26
Představitel organizace: Ludmila Janžurová – statutární zástupce

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

členství TREAT NMD – neuromuskulární sekce New Castle VB, Family of SMA (www.fsma.org)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

spinální svalová atrofie

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

raná péče odborné sociální poradenství, odlehčovací péče

Věková struktura členů organizace (převažující):

od věku 0,5 – 18 let, dospělí s SMA a jejich pečující osoby

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit