Amelie, z. s.

15. 5. 2018

Zkratka: Amelie, z.s.
Sídlo organizace: Šaldova 337/15, 180 00 Praha 8
Telefon: 608 458 282
E-mail: amelie@amelie-zs.cz
Počet členů k 1.9.2020: 18
Představitel organizace: Šárka Slavíková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská, regionální – aktivity v krajích Olomoucký, Praha, Středočeský, Liberecký a Hradec Králové.

Nadregionální v online aktivitách

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Onkologická onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Poskytování psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné a jejich blízké v Centrech Amelie. Poskytujeme individuální konzultace, odborné poradenství a skupinové aktivity. Součástí nabídky je také anonymní a snadno dostupná telefonická a internetová Linka Amelie, kam může každý zavolat či jen napsat. Akreditovaný dobrovolnický program nabízí pomoc v nemocnicích a Centrech Amelie. Amelie také zastupuje zájmy onkologicky nemocných a jejich blízkých a realizuje osvětu a vzdělávání.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí bez omezení věku

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit