Sdružení TY a JÁ, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: Sdružení TY a JÁ, z.s.

Adresa: Sady Pětatřicátníků 27,   301 00 Plzeň

E-mail:  sdruzenityaja@seznam.cz, tel.: 776 488 008

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Kombinované postižení (mentální a tělesné)

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Dopolední klub – určený pro klienty, kteří již mají ukončenou školní docházku.

Volnočasové aktivity – formou zájmových kroužku (taneční, hudební, výtvarný, keramický…)

Věková struktura členů organizace (převažující):

20 – 35 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit