CEREBRUM – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

15. 5. 2018

Zkratka: CEREBRUM
Sídlo organizace: Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8
Telefon: 226 807 048, 773 540 589
E-mail: info@cerebrum2007.cz

web: www.cerebrum2007.cz

facebook: https://www.facebook.com/CEREBRUM-os-Sdru%C5%BEen%C3%AD-osob-po-poran%C4%9Bn%C3%AD-mozku-a-jejich-rodin-359304553155/

Počet členů k 28.5.2009: 30
Představitel organizace: Ing. Mirka Kortusová – předsedkyně správní rady, Jana Dobrkovská – ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

Erasmus+, S.A.F.E., Stroke Association

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižení pohybového aparátu, poruchy komunikace, poruchy kognitivních funkcí, další přidružená onemocnění jako epilepsie či deprese

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

poradenská činnost v oblasti následné péče a rehabilitace osob se ZPM, rekondiční rehabilitační pobyty, psychologická podpora, svépomocné aktivity, terénní rehabilitace – ergoterapie, logopedie, fyzioterapie

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí od 18 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit