Spolek zdravotně postižených občanů, Spolkový výbor

28. 1. 2019

Zkratka: SV SZPO
Sídlo organizace: Palackého 14, 695 01 Hodonín
Telefon: 518 352 544 (středa 9-12 hod.),  mobil 727 860 475
E-mail: svszpo@seznam.cz
Počet členů k 20.1. 2021: 1 680
Představitel organizace: Ing. Petr Kokeš

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

 

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, onemocnění dýchacího ústrojí, onemocnění srdce a cév, diabetes mellitus, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu, onkologické onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, spolková činnost, kulturní aktivity, rekreace

Věková struktura členů organizace (převažující):

50 – 92 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit