Spolek zdravotně postižených občanů, Regionální výbor

28. 1. 2019

Zkratka: RV SZPO
Sídlo organizace: Palackého 14, 695 01 Hodonín
Telefon: 518367367, fax: 518352544
E-mail: rvszpo@quick.cz
Počet členů k 20.4.2005: 2687
Představitel organizace: Oldřich Vojtíšek – předseda RV SZPO

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, zrakové postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, onemocnění dýchacího ústrojí, onemocnění srdce a cév, diabetes melitus, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu, onkologické onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, kulturní aktivity, rekreace

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit