• Úvodní stránka
  • AMA-společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

AMA-společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

15. 5. 2018

Zkratka: AMA – SOP v Mostě
Sídlo organizace: J.E. Purkyně 270/5, 43401 Most
Telefon: 777 708 781
E-mail: ama.sop@seznam.cz
Web: www.amasop.cz
Počet členů k 1.1.2003: 72
Představitel organizace: Marie Dohnálková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů, organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onkologické onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, sporotovní aktivity, rekreace, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit