Speciální pečovatelská služba z.s.

28. 1. 2019

Zkratka: SPS

Sídlo organizace: Hřebečská 2680, 272 01 Kladno

E-mail: kar.kuchar@seznam.cz, spec.sluzba@volny.cz

web.: www.sps-kladno.cz

Počet členů k 31. 12. 2020: 10
Představitel organizace: Karel Kuchař – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

Středočeský kraj

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

tělesné postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

pečovatelská služba 2.00 – 24.00 hodin, autopřeprava ZP osob

Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit