Česká společnost pro duševní zdraví

19. 10. 2018

Zkratka: CSDZ
Sídlo organizace: Zvořanova 6, 130 00 Praha 3

Telefon: 723 569 523, 774 448 333

E-mail: csdz@seznam.cz
Web: www.csdz.cz
Počet členů k 31. 12. 2020:  150
Představitel organizace: MUDr. Kateřina Gláslová

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Duševní nemoci a senioři

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Sociální služby, poradny, vzdělávací, tréninkové a zájmové aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

Od 18 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit