Rodinné centrum ROZÁRKA

28. 1. 2019

Zkratka: RC ROZÁRKA
Sídlo organizace: Průběžná 2503/38, České Budějovice 370 04
Telefon: 724 410 286
E-mail: rozarka.rc@seznam.cz
Počet členů k 1.1. 2020: 112
Představitel organizace: Romana Bočková, prezidentka

Působnost organizace v rámci České republiky:

celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky a příležitostně se zapojuje do realizace mezinárodních projektů, organizace má zájem o další případné zapojení do mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

rodiče s dětmi s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

„Mosty, které nás spojují“ – sociální integrace a prevence = poradenství, osvěta, přístup k informacím, aktivizační služby volnočasové, zájmové a vzdělávací pro osoby se zdravotním znevýhodněním, rodiny s dětmi, dospělé i seniory, poskytování terapií, zejména pak využití asistence zvířat k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě tzv. zooterapie, podpora při řešení nepříznivé životní situace nebo jejího předcházení, podpora důstojného a plnohodnotného života, spolková činnost, společenské, kulturní a sportovní aktivity, rekondiční a rehabilitační pobyty, prorodinné & neregistrované sociální služby / www.rozarka.eu

Věková struktura členů organizace (převažující):

bez omezení věkem

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit