Národní sdružení PKU a jiných DMP, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: NS PKU
Sídlo organizace: Ke Karlovu 2, 128 02, Praha 2
Telefon: 777 805 475
E-mail:  info@nspku.cz, annakal@email.cz

web: www.nspku.cz
Počet členů k 27.10.2010: 225
Představitel organizace: Anna Kalinová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Vzácné metabolické poruchy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání a osvěta, poradenství, obhajoba práv a zájmů.
Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit