Národní sdružení PKU a jiných DMP

29. 10. 2018

Zkratka: NS PKU
Sídlo organizace: Ke Karlovu 2, 128 02, Praha 2
Telefon: 725 744 361, 723 779 320
E-mail:  radek.puda@dvorak-sw.com

web: www.nspku.cz
Počet členů k 27.10.2010: 225
Představitel organizace: Ing. Radek Puda – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

metabolické poruchy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání a osvěta, poradenství, obhajoba práv a zájmů.
Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit