Parkinson-Help z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: P-H
Sídlo organizace: Dürerova 2177/18, Praha 10, 100 00

kancelář – možnost po dohodě navštívit: U Vesny 1270/7, 100 00 Praha 10
Telefon: 732 540 715
E-mail: kancelar@parkinson-help.cz , romana©parkinson-help.cz

web: https://www.parkinson-help.cz/https://jaknaparkinsona.cz/

Počet členů k 23.11. 2020: 250
Představitel organizace: Romana Skála-Rosenbaum

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

EPDA

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Parkinsonova nemoc

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

vzdělávání, osvětové kampaně, boření stigmat, poradny, podpora zájmů nemocných, lobbyying, pacientské poradenství

Věková struktura členů organizace (převažující):

produktivní věk

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit