Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: OSPDN ČR
Sídlo organizace: Tuřanská 12, 620 00 Brno
Telefon: 724 240 840
E-mail:zavisek@volny.cz
Web:www.spdn-cr.org
Počet členů k 26. 11. 2020 : 4
Představitel organizace: Ing. Josef Závišek – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky s mezinárodní org. Příbuzných osob s duševní poruchou – EUFAMI

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

duševní onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení vzdělávání a osvěta, přístup k informacím poradenství, obhajoba práv a zájmů

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit