Poradna

Poskytujeme bezplatné odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a seniory v rámci celé České republiky.

 

INFORMACE PRO KLIENTY PORADNY NRZP ČR:

OD PONDĚLÍ 4. 5. 2020 BUDOU PORADNY NRZP ČR KLIENTŮM PŘÍSTUPNY PRO OSOBNÍ KONZULTACE.

KLIENTI JSOU POVINNI PŘI VSTUPU DO PORADNY MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS A POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE URČENOU PRO KLIENTY.

KLIENTI BUDOU K OSOBNÍ KONZULTACI PŘIJÍMÁNI POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ.

V PŘÍPADĚ, ŽE KLIENT PŘIJDE DO PORADNY BEZ OBJEDNÁNÍ, MÁ PRACOVNÍK PORADNY PRÁVO KLIENTA K OSOBNÍ KONZULTACI NEPŘIJMOUT, A TO PO VYHODNOCENÍ KLIENTOVI ZAKÁZKY, PŘÍPADNĚ DOMLUVIT JINÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE (TELEFONICKY, E-MAILEM).

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v Moravskoslezském kraji bude Poradna NRZP ČR v Ostravě od 29. 6. 2020 do odvolání uzavřena pro osobní návštěvy.

Nadále můžete poradnu kontaktovat e-mailem či telefonicky.

 

Poradna NRZP ČR v Olomouci je od 23. 6. 2020 uzavřena do odvolání z důvodu nemoci.

Poradna NRZP ČR v Ostravě bude dne 30. 6. 2020 uzavřena.

Poradna NRZP ČR v Praze bude v úterý 7.7.2020 uzavřena.

Poradenství je poskytováno v oblasti:

 • výběru vhodné sociální služby v regionu
 • konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby
 • nemocenského a zdravotního pojištění
 • důchodů a důchodového pojištění
 • příspěvku na péči
 • dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
 • průkazů osob se zdravotním postižením
 • problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • konzultace při výběru kompenzačních pomůcek
 • dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek
 • omezení svéprávnosti
 • občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • problematice bydlení pro OZP
 • odstraňování architektonických bariér
 • tematice přístupnosti prostředí
 • vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak Vám můžeme poradit?

Navštivte veřejnou internetovou poradnu

Přejít do poradny

Vyplňte formulář níže, ozveme se vám

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit