Poradna

Poskytujeme bezplatné odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a seniory v rámci celé České republiky.

 

Poradna NRZP ČR poskytuje pomoc a podporu občanům Ukrajiny v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro podrobnější informace se obracejte přímo na naše poradny.

Leták poradny NRZP ČR pro osoby z ukrajiny: v češtině (docx)v ukrajinštině (docx)

 

Poradna Jihlava uzavřena do odvolání z důvodu nemoci.

Poradna NRZP ČR v Praze bude uzavřena 19.7. 2024, 29.7. od 9:00 – 12:00, 5.8. 2024, 19.8. 2024 od 9:00 – 12:00, a 2.9. 2024 od 13:30 do 16:30.

Poradna NRZP ČR ve Slaném bude uzavřena ve dnech 10. – 11. 7. 2024, 29. – 30. 7. 2024.

Poradna NRZP Olomouc je ve středy 24.7. a 31.7. otevřena pouze od 8.00 do 11h. Ve dne 17.7., 29.7.a 30.7. je zavřeno z provozních důvodů.

Poradna NRZP ČR v Otrokovicích je 15 .7. 2024 uzavřena z důvodu nemoci.

 

Projekt Poradenství NRZP ČR je financován z prostředků MPSV, Hlavního Města Prahy, Statutárního města Plzeň, Statutárního města Pardubice a Statutárního města Olomouc. Děkujeme.

Poradenství je poskytováno v oblasti:

 • výběru vhodné sociální služby v regionu
 • konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby
 • nemocenského a zdravotního pojištění
 • důchodů a důchodového pojištění
 • příspěvku na péči
 • dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
 • průkazů osob se zdravotním postižením
 • problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • konzultace při výběru kompenzačních pomůcek
 • dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek
 • omezení svéprávnosti
 • občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • problematice bydlení pro OZP
 • odstraňování architektonických bariér
 • tematice přístupnosti prostředí
 • vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak Vám můžeme poradit?

Navštivte veřejnou internetovou poradnu

Přejít do poradny

Vyplňte formulář níže, ozveme se vám

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit