Poradna

Poskytujeme bezplatné odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a seniory v rámci celé České republiky.

 

INFORMACE PRO KLIENTY PORADNY NRZP ČR:

KLIENTI JSOU POVINNI OD 1. 9. 2020 PŘI VSTUPU DO PORADNY MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS A POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE URČENOU PRO KLIENTY.

KLIENTI BUDOU K OSOBNÍ KONZULTACI PŘIJÍMÁNI POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ.

V PŘÍPADĚ, ŽE KLIENT PŘIJDE DO PORADNY BEZ OBJEDNÁNÍ, MÁ PRACOVNÍK PORADNY PRÁVO KLIENTA K OSOBNÍ KONZULTACI NEPŘIJMOUT, A TO PO VYHODNOCENÍ KLIENTOVI ZAKÁZKY, PŘÍPADNĚ DOMLUVIT JINÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE (TELEFONICKY, E-MAILEM).

Pomoc s registrací na očkování proti COVID-19

Poradna NRZP ČR v Českých Budějovicích je z důvodu nemoci uzavřena.

Poradna NRZP ČR v Ostravě bude ve dnech ve dnech 12. 10., 19. 10. a 26. 10. 2021 uzavřena.

Poradna NRZP ČR v Liberci bude ve středu 20. 10. 2021 uzavřena od 13,30 hod.

Poradna NRZP ČR v Otrokovicích bude ve středu 20. 10. 2021 v čase od 8:00 – 12:00 uzavřena.

Poradna NRZP ČR v Praze bude ve čtvrtek 21. 10. 2021 přístupná pouze e-mailem či telefonicky na čísle 739 525 955.

Poradna NRZP ČR v Olomouci bude ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2021 uzavřena.

Poradenství je poskytováno v oblasti:

 • výběru vhodné sociální služby v regionu
 • konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby
 • nemocenského a zdravotního pojištění
 • důchodů a důchodového pojištění
 • příspěvku na péči
 • dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
 • průkazů osob se zdravotním postižením
 • problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • konzultace při výběru kompenzačních pomůcek
 • dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek
 • omezení svéprávnosti
 • občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • problematice bydlení pro OZP
 • odstraňování architektonických bariér
 • tematice přístupnosti prostředí
 • vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak Vám můžeme poradit?

Navštivte veřejnou internetovou poradnu

Přejít do poradny

Vyplňte formulář níže, ozveme se vám

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit