Poradna

Poskytujeme bezplatné odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a seniory v rámci celé České republiky.

 

Poradna NRZP ČR poskytuje pomoc a podporu občanům Ukrajiny v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro podrobnější informace se obracejte přímo na naše poradny.

Leták poradny NRZP ČR pro osoby z ukrajiny: v češtině (docx)v ukrajinštině (docx)

Poradny NRZP ČR poskytují pomoc a podporu v rámci akce Milostivé léto II 2022, které začíná 1. Září 2022 a bude trvat tři měsíce, tj. do 30. 11. 2022.

 

Poradna NRZP CŘ v Olomouci bude v pondělí 12. 12. 2022 otevřena pro osobní konzultace do 12:00 hod a od 12:30 do 16:00 hod bude dostupná pouze pro e-mailové a telefonické konzultace.

Poradna NRZP ČR v Olomouci bude ve čtvrtek 1. 12. 2022 uzavřena.

Poradna NRZP ČR v Pardubicích bude v pondělí 5. 12. 2022 a ve středu 7. 12. 2022 uzavřena. Objednané konzultace zůstávají v platnosti.

 

Uzavření poraden během vánočních svátků.

Poradna NRZP CŘ v Praze bude uzavřena v termínu od 27.12.2022 do 30.12.2022.

Poradna NRZP ČR v Brně bude uzavřena v termínu od 23.12.2022 do 30. 12.2022.

Poradna NRZP ČR v Plzni bude uzavřena v termínu od 27.12.2022 do  30.12.2022.

Poradna NRZP ČR v Liberci bude uzavřena v termínu od 22.12.2022 do 30.12.2022.

Poradna NRZP CŘ v Ostravě bude uzavřena v termínu od  22.12.2022 do 30.12.2023.

Poradna NRZP ČR v Českých Budějovicích bude uzavřena v termínu od 21.12.2022 do 30.12.2022.

Poradna NRZP ČR v Otrokovicích bude uzavřena v termínu od 27. 12. až 30. 12. 2022

Poradna NRZP CŘ v Olomouci bude uzavřena v termínu od 20.12.2022 do 30.12.2022.

Poradna NRZP ČR v Pardubicích bude uzavřena v termínech od  22.12.2022 do 26.12.2022. Dne 27.12.2022 bude Poradna NRZP ČR v Pardubicích otevřena. A následně od  28.12.2022 do 30.12.2022 bude uzavřena.

 

Projekt Poradenství NRZP ČR je financován z prostředků MPSV, Hlavního Města Prahy, Statutárního města Plzeň, Statutárního města Pardubice a Statutárního města Olomouc. Děkujeme.

Poradenství je poskytováno v oblasti:

 • výběru vhodné sociální služby v regionu
 • konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby
 • nemocenského a zdravotního pojištění
 • důchodů a důchodového pojištění
 • příspěvku na péči
 • dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
 • průkazů osob se zdravotním postižením
 • problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • konzultace při výběru kompenzačních pomůcek
 • dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek
 • omezení svéprávnosti
 • občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • problematice bydlení pro OZP
 • odstraňování architektonických bariér
 • tematice přístupnosti prostředí
 • vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak Vám můžeme poradit?

Navštivte veřejnou internetovou poradnu

Přejít do poradny

Vyplňte formulář níže, ozveme se vám

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit