• Úvodní stránka
  • Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.

Sídlo organizace: Nádražní 213, 513 01 Semily
Telefon:481 625 414, 737 642 258
E-mail: podkrkonos.spol@seznam.cz

Web: podkrk.eu

Působnost organizace v rámci České republiky:

Liberecký kraj, spolupráce se subjekty z dalších pěti krajů (zařízení sociální péče)

Zahraniční aktivity organizace:

Spolupráce  s centrem denních služeb pro zdravotně postižené v polské Lubani.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Rodiny s dětmi s různým typem postižení, převažuje mentální nebo kombinované.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Volnočasové aktivity s velkým důrazem na integraci.

Festival Patříme k sobě je připravován pro děti se zdravotním postižením, pro zdravé děti a pro veřejnost.

Věková struktura členů organizace (převažující):

Věková kategorie od 5 do 50 let, převažuje skupina 18 – 35 let.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit