Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice

29. 1. 2019

Zkratka: SPCCH v ČR
Sídlo organizace: Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8
Telefon: 224815913, fax: 224815913
E-mail: info@spcch.cz
Web: www.spcch.cz
Počet členů k 1.1.2003: 68500
Představitel organizace: Jaroslava Petrusová – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

krajská

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění krve a krvetvorných orgánů, osoby s imunodeficitem, duševní onemocnění, mentální postižení, onemocnění srdce a cév (kardiaci) , onemocnění trávícího ústrojí, onemocnění ledvin, diabetes melitus (diabetici), nemoce kůže, onemocnění kloubů a kostí, onkologická onemocnění (nádorová onemocnění), jiná specifická onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání a osvěta, zaměstnávání, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, sportovní aktivity, asistenční služba, činnost organizace je zajišťována prací dobrovolníků

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit