Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

29. 1. 2019

Zkratka: SPCCH v ČR, z. s.
Sídlo organizace: Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8
Telefon:224812 225, 605 446 026
E-mail:  spcch@spcch.cz, samalova@spcch.cz, centrum@spcch.cz
Web: www.spcch.cz
Počet členů k 1.1.2020: 26 000
Představitel organizace: Jaroslava Petrusová – předseda, Mgr. Ivana Šamalová – ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

SPCCH v ČR, z.s. je členem mezinárodní organizace IAPO

SPCCH v ČR, z. s., má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

SPCCH v ČR, z. s., sdružuje osoby postižené kardiovaskulárním onemocněním, diabetem, roztroušenou sklerózou,  respiračními onemocněními, onkologickými onemocněními, osteoporózou, vertebrogenním onemocněním, osoby s tělesnými postiženími.

SPCCH v ČR, z. s.,  se více než 30 let věnuje rehabilitační a edukační činnosti  osob s civilizačními onemocněními a naplňováním jejich specifických potřeb a zlepšování podmínek pro její důstojný, plnohodnotný život. Cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění pomocí odborných rehabilitačních a rekondičních programů.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, rekondiční kurzy, rehabilitační cvičení a sportovní aktivity, vzdělávání a osvěta, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní aktivity –  činnost organizace je zajišťována prací dobrovolníků

Věková struktura členů organizace (převažující):

senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit