e-Inkluze, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: e-Inkluze, z.s.
Sídlo organizace: Hřebečská 2680, 272 01 Kladno

Poštovní adresa: e-Inkluze, z.s. Blatenská 2147/6. 149 00 Praha 11
mobil: 734 808 389, 777 722 777

E-mail: info@e-inkluze.cz
Web: www.e-inkluze.cz
Počet členů k 3.11.2016 – 7
Představitel organizace: Dagmar Radilová, předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zrakové, sluchové a jiné

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

prevence digitálního vyloučení a začleňování osob, které jsou jím ohroženy z důvodu zdravotního postižení včetně akreditovaného vzdělávání především v oblasti asistivních technologií

Věková struktura členů organizace (převažující):

Senioři a produktivní věk

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit