• Úvodní stránka
  • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s.

4. 4. 2022

Sídlo organizace: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Telefon: 221 462 462

E-mail: sons@sons.cz

web: www.sons.cz

Představitel organizace: Mgr. Luboš Zajíc (prezident)

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit